новини от региона

Решение на КС на БАМФ от 24.11.2014 г.

Решение на Контролния съвет на БАМФ от 24.11.2014 година.

Приложено можете да го видите по-долу:

Днес 24.11.2014 г. се проведе редовно заседание на Контролния съвет към „Българска асоциация минифутбол 2012” при следния дневен ред:

1. Утвърждаване участието на футболен отбор представящ Р. България на Европейското първенство по минифутбол, провеждащо се в гр. Херцег нови - Черна гора за времето от 26-30.11.2014 г;

2. Разглеждане поведението на ръководството и състезателите от футболен отбор „ВИП дент” – Пловдив на проведената работна среща с ръководството на БАМФ на 21.11.2014 г. в гр. Пловдив.  

След като Контролния съвет разгледа и обсъди поставените теми, в съответствие с разпоредбата на чл. 46а от Устава на БАМФ

Р Е Ш И :

1. За участие в Европейското първенство по минифутбол, провеждащо се в гр. Херцег нови - Черна гора за времето от 26-30.11.2014 г. се определя отбора на „ВИП дент” – Пловдив, класирал се на I място турнира „Шампионска лига” за 2014 г. 

2. Пътуването до гр. Херцег нови - Черна гора и обратно са за сметка на футболен отбор „ВИП дент” – Пловдив;

3. Отстранява се от участие в турнирите „Шампионска лига”, лига „България” и „Супер-купа” сезон 2015 г. футболен отбор „ВИП дент” – Пловдив;

4. В турнирите по т.3 отбора на „ВИП дент” – Пловдив се заменя със следващо класиралият се отбор.

Решението да се изпрати за сведение на футболен отбор „ВИП дент” – Пловдив.

ДИРЕКТОР НА КС: / п /

ПРЕЗИДЕНТ НА БАМФ:  / п /

резултати на живо

Няма мачове за избраната дата

рожденици