София

веселин валентинов петков

клубове

роден на: 08.07.1986

години: 34

Начален часТеренМачРезултатТурнирКръг
28-08-2014 18:45 ACCEDIA STADIUM BULPROS - MaxTelecom 1 - 5 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 1
04-09-2014 18:45 ACCEDIA STADIUM Телелинк Бизнес Парк - MaxTelecom 2 - 1 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 2
08-09-2014 21:45 ACCEDIA STADIUM MaxTelecom - GRAFIXOFT 1 - 3 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 3
15-09-2014 18:45 ACCEDIA STADIUM Overon - MaxTelecom 4 - 1 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 4
02-10-2014 18:45 не е избран MaxTelecom - Adastra 4 - 4* LEAGUE ONE - LIVERPOOL 5
09-10-2014 18:45 не е избран DREAMIX - MaxTelecom 4 - 3 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 6
14-10-2014 21:45 не е избран MaxTelecom - Comptel 4 - 1 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 7
20-10-2014 18:45 не е избран MMS - MaxTelecom 6 - 1 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 8
30-10-2014 21:45 не е избран MaxTelecom - Algomatika - Kammarton 0 - 10 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 9
06-11-2014 20:45 ACCEDIA STADIUM CODIX - MaxTelecom 5 - 1 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 10
10-11-2014 21:45 не е избран MaxTelecom - Axway 5 - 4 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 11
20-11-2014 19:45 не е избран Komfo - MaxTelecom 5 - 4 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 12
28-11-2014 20:45 не е избран MaxTelecom - Paysafe 7 - 2 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 13
01-12-2014 18:45 не е избран SSV - MaxTelecom 8 - 2 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 14
11-12-2014 21:45 не е избран MaxTelecom - EGT 0 - 4 LEAGUE ONE - LIVERPOOL 15
25-02-2015 19:45 не е избран MaxTelecom - Upnetix 1 - 2 ACCEDIA LEAGUE ONE 1
16-03-2015 21:45 Palmsbet stadium MaxTelecom - Proxiad 3 - 3* ACCEDIA LEAGUE ONE 3
27-03-2015 19:45 Palmsbet stadium SSV - MaxTelecom 7 - 2 ACCEDIA LEAGUE ONE 4
02-04-2015 20:45 IMPERIA ONLINE STADIUM MaxTelecom - EGT 2 - 14 ACCEDIA LEAGUE ONE 5
07-04-2015 20:45 не е избран Comverse - MaxTelecom 9 - 2 ACCEDIA LEAGUE ONE 6
15-04-2015 19:45 не е избран GRAFIXOFT - MaxTelecom 5 - 0 ACCEDIA LEAGUE ONE 2
23-04-2015 20:45 не е избран MaxTelecom - GTT 0 - 5 ACCEDIA LEAGUE ONE 7
08-05-2015 18:45 не е избран DANTEK DEVS - MaxTelecom 5 - 0 ACCEDIA LEAGUE ONE 8
14-05-2015 18:45 не е избран MaxTelecom - Adastra 0 - 5 ACCEDIA LEAGUE ONE 9
18-05-2015 20:45 не е избран MaxTelecom - Accedia 0 - 5 ACCEDIA LEAGUE ONE 10
27-05-2015 21:45 не е избран Overon - MaxTelecom 5 - 0 ACCEDIA LEAGUE ONE 11
03-06-2015 22:00 не е избран MaxTelecom - Paysafe 0 - 5 ACCEDIA LEAGUE ONE 12
08-06-2015 18:45 не е избран DATECS - MaxTelecom 5 - 0 ACCEDIA LEAGUE ONE 13
18-06-2015 00:00 не е избран MaxTelecom - EGT 2 0 - 5 ACCEDIA LEAGUE ONE 14
25-06-2015 18:45 не е избран Komfo - MaxTelecom 5 - 0 ACCEDIA LEAGUE ONE 15