ЗПТ MAJESTIC CUP , Група H - Индивидуални статистики