PREMIER LEAGUE - програма

1 кръг

Начален часТеренМачРезултат
10-04-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 СИЛВЪР КЛУБ - FC WORDS 3 - 3
10-04-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 ОПТИМИСТ - REAL UNITED 3 - 4
10-04-2018 20:00 Каменица Арена - терен 2 Адзуро Поморие - ПОБЕДА БУРГАС 2 - 8
10-04-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 FC Canarios - Лазур Свети Влас 5 - 2
01-05-2018 19:00 не е избран ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - Мон-Крис 1 - 5

2 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран СИЛВЪР КЛУБ - FC Canarios
17-04-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 REAL UNITED - Адзуро Поморие 6 - 1
17-04-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 Лазур Свети Влас - ОПТИМИСТ 4 - 8
19-06-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - СИЛВЪР КЛУБ 5 - 3
19-06-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 ПОБЕДА БУРГАС - Мон-Крис 8 - 2
19-06-2018 20:00 Каменица Арена - терен 2 FC WORDS - FC Canarios 11 - 5

3 кръг

Начален часТеренМачРезултат
24-04-2018 19:00 Каменица Арена - терен 2 Адзуро Поморие - Лазур Свети Влас 1 - 8
24-04-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 ПОБЕДА БУРГАС - REAL UNITED 6 - 6
24-04-2018 20:00 Каменица Арена - терен 2 ОПТИМИСТ - FC WORDS 6 - 0
24-04-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 FC Canarios - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 1 - 3
24-06-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 Мон-Крис - СИЛВЪР КЛУБ 3 - 5

4 кръг

Начален часТеренМачРезултат
01-05-2018 00:00 не е избран СИЛВЪР КЛУБ - FC Canarios 2 - 1
08-05-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 FC WORDS - Адзуро Поморие 7 - 3
08-05-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 Лазур Свети Влас - ПОБЕДА БУРГАС 7 - 9
08-05-2018 20:00 Каменица Арена - терен 2 ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - ОПТИМИСТ 5 - 4
08-05-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 REAL UNITED - Мон-Крис 3 - 6

5 кръг

Начален часТеренМачРезултат
08-05-2018 00:00 не е избран ПОБЕДА БУРГАС - FC WORDS 4 - 1
15-05-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 FC Canarios - Мон-Крис 3 - 4
15-05-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 REAL UNITED - Лазур Свети Влас 6 - 8
15-05-2018 20:00 Каменица Арена - терен 2 ОПТИМИСТ - СИЛВЪР КЛУБ 3 - 5
15-05-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 Адзуро Поморие - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 3 - 6

6 кръг

Начален часТеренМачРезултат
22-05-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 FC Canarios - ОПТИМИСТ 4 - 6
22-05-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 Мон-Крис - Лазур Свети Влас 10 - 2
22-05-2018 20:00 Каменица Арена - терен 2 ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - ПОБЕДА БУРГАС 4 - 5
22-05-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 FC WORDS - REAL UNITED 8 - 4
22-05-2018 21:00 Каменица Арена - терен 2 СИЛВЪР КЛУБ - Адзуро Поморие 4 - 1

7 кръг

Начален часТеренМачРезултат
29-05-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 Лазур Свети Влас - FC WORDS 0 - 5
29-05-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 REAL UNITED - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 4 - 7
29-05-2018 20:00 Каменица Арена - терен 2 Адзуро Поморие - FC Canarios 2 - 5
29-05-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 ПОБЕДА БУРГАС - СИЛВЪР КЛУБ 6 - 2
10-06-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 ОПТИМИСТ - Мон-Крис 6 - 6

8 кръг

Начален часТеренМачРезултат
05-06-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 ОПТИМИСТ - Адзуро Поморие 9 - 5
05-06-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 СИЛВЪР КЛУБ - REAL UNITED 2 - 5
05-06-2018 20:00 Каменица Арена - терен 2 ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - Лазур Свети Влас 5 - 0
05-06-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 Мон-Крис - FC WORDS 6 - 10
05-06-2018 21:00 Каменица Арена - терен 2 FC Canarios - ПОБЕДА БУРГАС 4 - 7

9 кръг

Начален часТеренМачРезултат
12-06-2018 00:00 не е избран Лазур Свети Влас - СИЛВЪР КЛУБ 0 - 5
12-06-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 Адзуро Поморие - Мон-Крис 1 - 5
12-06-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 ПОБЕДА БУРГАС - ОПТИМИСТ 5 - 7
12-06-2018 20:00 Каменица Арена - терен 2 REAL UNITED - FC Canarios 5 - 5
12-06-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 FC WORDS - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 4 - 1

10 кръг

Начален часТеренМачРезултат
28-08-2018 00:00 не е избран Лазур Свети Влас - FC Canarios 0 - 5
28-08-2018 19:00 Каменица Арена - терен 1 ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - Мон-Крис 8 - 2
28-08-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 REAL UNITED - ОПТИМИСТ 7 - 6
28-08-2018 20:00 Каменица Арена - терен 1 FC WORDS - СИЛВЪР КЛУБ 5 - 2
28-08-2018 21:00 Каменица Арена - терен 1 ПОБЕДА БУРГАС - Адзуро Поморие 0 - 5

11 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Адзуро Поморие - REAL UNITED
не е избран ОПТИМИСТ - Лазур Свети Влас
не е избран FC Canarios - FC WORDS
не е избран СИЛВЪР КЛУБ - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014

12 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - FC Canarios
не е избран FC WORDS - ОПТИМИСТ
не е избран Лазур Свети Влас - Адзуро Поморие
не е избран REAL UNITED - ПОБЕДА БУРГАС

13 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ПОБЕДА БУРГАС - Лазур Свети Влас
не е избран Адзуро Поморие - FC WORDS
не е избран ОПТИМИСТ - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014
не е избран FC Canarios - СИЛВЪР КЛУБ

14 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран СИЛВЪР КЛУБ - ОПТИМИСТ
не е избран ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - Адзуро Поморие
не е избран FC WORDS - ПОБЕДА БУРГАС
не е избран Лазур Свети Влас - REAL UNITED

15 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран REAL UNITED - FC WORDS
не е избран ПОБЕДА БУРГАС - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014
не е избран Адзуро Поморие - СИЛВЪР КЛУБ
не е избран ОПТИМИСТ - FC Canarios

16 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран FC Canarios - Адзуро Поморие
не е избран СИЛВЪР КЛУБ - ПОБЕДА БУРГАС
не е избран ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - REAL UNITED
не е избран FC WORDS - Лазур Свети Влас

17 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Лазур Свети Влас - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014
не е избран REAL UNITED - СИЛВЪР КЛУБ
не е избран ПОБЕДА БУРГАС - FC Canarios
не е избран Адзуро Поморие - ОПТИМИСТ

18 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ОПТИМИСТ - ПОБЕДА БУРГАС
не е избран FC Canarios - REAL UNITED
не е избран СИЛВЪР КЛУБ - Лазур Свети Влас
не е избран ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - FC WORDS

19 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран СИЛВЪР КЛУБ - FC WORDS
не е избран FC Canarios - Лазур Свети Влас
не е избран ОПТИМИСТ - REAL UNITED
не е избран Адзуро Поморие - ПОБЕДА БУРГАС

20 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран REAL UNITED - Адзуро Поморие
не е избран Лазур Свети Влас - ОПТИМИСТ
не е избран FC WORDS - FC Canarios
не е избран ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - СИЛВЪР КЛУБ

21 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран FC Canarios - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014
не е избран ОПТИМИСТ - FC WORDS
не е избран Адзуро Поморие - Лазур Свети Влас
не е избран ПОБЕДА БУРГАС - REAL UNITED

22 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Лазур Свети Влас - ПОБЕДА БУРГАС
не е избран FC WORDS - Адзуро Поморие
не е избран ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - ОПТИМИСТ
не е избран СИЛВЪР КЛУБ - FC Canarios

23 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ОПТИМИСТ - СИЛВЪР КЛУБ
не е избран Адзуро Поморие - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014
не е избран ПОБЕДА БУРГАС - FC WORDS
не е избран REAL UNITED - Лазур Свети Влас

24 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран FC WORDS - REAL UNITED
не е избран ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - ПОБЕДА БУРГАС
не е избран СИЛВЪР КЛУБ - Адзуро Поморие
не е избран FC Canarios - ОПТИМИСТ

25 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран Адзуро Поморие - FC Canarios
не е избран ПОБЕДА БУРГАС - СИЛВЪР КЛУБ
не е избран REAL UNITED - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014
не е избран Лазур Свети Влас - FC WORDS

26 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014 - Лазур Свети Влас
не е избран СИЛВЪР КЛУБ - REAL UNITED
не е избран FC Canarios - ПОБЕДА БУРГАС
не е избран ОПТИМИСТ - Адзуро Поморие

27 кръг

Начален часТеренМачРезултат
не е избран ПОБЕДА БУРГАС - ОПТИМИСТ
не е избран REAL UNITED - FC Canarios
не е избран Лазур Свети Влас - СИЛВЪР КЛУБ
не е избран FC WORDS - ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 2014

класиране

отборМГТ
1.ПОБЕДА БУРГАС1058:4022
2.FC WORDS1054:3422
3.ФК ДОЛНО ЕЗЕРОВО 20141045:3121
4.СИЛВЪР КЛУБ1033:3216
5.ОПТИМИСТ1058:4516
6.Мон-Крис1049:4716
7.REAL UNITED1050:5214
8.FC Canarios1038:4210
9.Лазур Свети Влас1031:596
10.Адзуро Поморие1024:583