ЛПТ ЧИЛИНГИРА КЪП, Елиминации - програма

1 кръг

Начален часТеренМачРезултат
29-03-2016 18:00 не е избран Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - The officers 2 - 11
29-03-2016 18:00 не е избран MFM - Виста 4 - 3
29-03-2016 18:00 не е избран The Blue Giant - B.Braun 11 - 4
31-03-2016 18:00 не е избран Kuehne + Nagel - Куците Коне 4 - 3
31-03-2016 18:00 не е избран The Big Blue - Woodward 8 - 0

2 кръг

Начален часТеренМачРезултат
05-04-2016 18:00 ACCEDIA STADIUM The officers - Kuehne + Nagel 10 - 2
05-04-2016 18:00 Palmsbet stadium Виста - The Blue Giant 10 - 5
05-04-2016 18:00 IMPERIA ONLINE STADIUM B.Braun - The Big Blue 5 - 13
07-04-2016 18:00 не е избран Куците Коне - MFM 1 - 8
07-04-2016 18:00 не е избран Карамбол - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 3 - 0

3 кръг

Начален часТеренМачРезултат
12-04-2016 18:00 не е избран The Blue Giant - Куците Коне 7 - 1
12-04-2016 18:00 не е избран The Big Blue - Виста 1 - 7
12-04-2016 18:00 не е избран Woodward - B.Braun 6 - 7
14-04-2016 18:00 не е избран Kuehne + Nagel - Карамбол 8 - 7
14-04-2016 18:00 не е избран MFM - The officers 2 - 6

4 кръг

Начален часТеренМачРезултат
19-04-2016 18:00 не е избран Виста - Woodward 15 - 1
19-04-2016 18:00 не е избран Куците Коне - The Big Blue 2 - 7
19-04-2016 18:00 не е избран The officers - The Blue Giant 5 - 5
21-04-2016 18:00 ACCEDIA STADIUM Карамбол - MFM 1 - 3
21-04-2016 18:00 Palmsbet stadium Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - Kuehne + Nagel 5 - 7

5 кръг

Начален часТеренМачРезултат
26-04-2016 18:00 не е избран MFM - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 14 - 2
26-04-2016 18:00 не е избран Woodward - Куците Коне 3 - 3
28-04-2016 18:00 не е избран The Blue Giant - Карамбол 8 - 2
28-04-2016 18:00 не е избран The Big Blue - The officers *2 - 2
16-06-2016 18:00 не е избран B.Braun - Виста 3 - 12

6 кръг

Начален часТеренМачРезултат
12-05-2016 18:00 не е избран Куците Коне - B.Braun 4 - 4*
14-06-2016 18:00 не е избран Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - The Blue Giant 0 - 5
14-06-2016 18:00 не е избран Kuehne + Nagel - MFM 3 - 10
16-06-2016 18:00 не е избран Карамбол - The Big Blue 3 - 6
23-06-2016 18:00 не е избран The officers - Woodward 0 - 5

7 кръг

Начален часТеренМачРезултат
10-05-2016 18:00 не е избран The Big Blue - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 5 - 0
10-05-2016 18:00 не е избран B.Braun - The officers 1 - 12
10-05-2016 18:00 не е избран Виста - Куците Коне 5 - 0
12-05-2016 18:00 не е избран The Blue Giant - Kuehne + Nagel 9 - 6
12-05-2016 18:00 не е избран Woodward - Карамбол 6 - 5

8 кръг

Начален часТеренМачРезултат
17-05-2016 18:00 не е избран The officers - Виста 2 - 4
19-05-2016 18:00 не е избран Карамбол - B.Braun 9 - 3
19-05-2016 18:00 не е избран Kuehne + Nagel - The Big Blue 2 - 10
19-05-2016 18:00 не е избран MFM - The Blue Giant 5 - 2
26-05-2016 18:00 не е избран Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - Woodward 3 - 5

9 кръг

Начален часТеренМачРезултат
21-06-2016 18:00 не е избран The Big Blue - MFM 7 - 0
21-06-2016 18:00 не е избран Woodward - Kuehne + Nagel 2 - 8
21-06-2016 18:00 не е избран Куците Коне - The officers 1 - 1
23-06-2016 18:00 не е избран B.Braun - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 5 - 0
23-06-2016 18:00 не е избран Виста - Карамбол 5 - 0

10 кръг

Начален часТеренМачРезултат
31-05-2016 18:00 не е избран Kuehne + Nagel - B.Braun 0 - 2
31-05-2016 18:00 не е избран MFM - Woodward 6 - 0
31-05-2016 18:00 не е избран The Blue Giant - The Big Blue 4 - 8
02-06-2016 18:00 ACCEDIA STADIUM Карамбол - Куците Коне 2 - 2*
02-06-2016 18:00 Palmsbet stadium Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - Виста 0 - 5

11 кръг

Начален часТеренМачРезултат
07-06-2016 18:00 не е избран Woodward - The Blue Giant 0 - 5
07-06-2016 18:00 не е избран B.Braun - MFM 3 - 13
07-06-2016 18:00 не е избран Куците Коне - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 5 - 0
09-06-2016 18:00 не е избран The officers - Карамбол 5 - 0
09-06-2016 18:00 Palmsbet stadium Виста - Kuehne + Nagel 5 - 0

12 кръг

Начален часТеренМачРезултат
27-09-2016 18:00 не е избран B.Braun - The Blue Giant 4 - 10
27-09-2016 18:00 не е избран Куците Коне - Kuehne + Nagel 1 - 0
29-09-2016 18:00 не е избран The officers - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 0 - 5
29-09-2016 18:00 не е избран Виста - MFM 6 - 3
04-10-2016 18:00 не е избран Woodward - The Big Blue 0 - 5

13 кръг

Начален часТеренМачРезултат
06-10-2016 00:00 не е избран Kuehne + Nagel - The officers 5 - 0
06-10-2016 00:00 не е избран Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - Карамбол 5 - 0
06-10-2016 18:00 не е избран The Blue Giant - Виста 0 - 5
06-10-2016 18:00 не е избран The Big Blue - B.Braun 10 - 5
06-10-2016 18:00 не е избран MFM - Куците Коне 9 - 1

14 кръг

Начален часТеренМачРезултат
13-10-2016 00:00 не е избран Карамбол - Kuehne + Nagel 0 - 5
13-10-2016 00:00 не е избран The officers - MFM 0 - 5
13-10-2016 18:00 не е избран Виста - The Big Blue 2 - 2
13-10-2016 18:00 не е избран B.Braun - Woodward 5 - 0
24-11-2016 18:00 не е избран Куците Коне - The Blue Giant 5 - 0

15 кръг

Начален часТеренМачРезултат
20-10-2016 00:00 не е избран Woodward - Виста 0 - 5
20-10-2016 00:00 не е избран The Blue Giant - The officers 5 - 0
20-10-2016 00:00 не е избран MFM - Карамбол 5 - 0
20-10-2016 00:00 не е избран Kuehne + Nagel - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 5 - 0
20-10-2016 18:00 не е избран The Big Blue - Куците Коне 4 - 9

16 кръг

Начален часТеренМачРезултат
27-10-2016 00:00 не е избран Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - MFM 0 - 5
27-10-2016 00:00 не е избран Куците Коне - Woodward 5 - 0
27-10-2016 00:00 не е избран Карамбол - The Blue Giant 0 - 5
27-10-2016 00:00 не е избран The officers - The Big Blue 0 - 5
27-10-2016 18:00 не е избран Виста - B.Braun 5 - 0

17 кръг

Начален часТеренМачРезултат
13-10-2016 18:00 не е избран MFM - Kuehne + Nagel 9 - 1
03-11-2016 00:00 не е избран The Blue Giant - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 5 - 0
03-11-2016 00:00 не е избран The Big Blue - Карамбол 5 - 0
03-11-2016 00:00 не е избран Woodward - The officers 5 - 0
03-11-2016 18:00 не е избран B.Braun - Куците Коне 5 - 4

18 кръг

Начален часТеренМачРезултат
10-11-2016 00:00 не е избран Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - The Big Blue 0 - 5
10-11-2016 00:00 не е избран The officers - B.Braun 0 - 5
10-11-2016 00:00 не е избран Карамбол - Woodward 5 - 0
10-11-2016 18:00 ACCEDIA STADIUM Kuehne + Nagel - The Blue Giant 5 - 0
10-11-2016 18:00 Palmsbet stadium Куците Коне - Виста 0 - 5

19 кръг

Начален часТеренМачРезултат
17-11-2016 00:00 не е избран Виста - The officers 5 - 0
17-11-2016 00:00 не е избран B.Braun - Карамбол 5 - 0
17-11-2016 00:00 не е избран Woodward - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 5 - 0
17-11-2016 18:00 не е избран The Blue Giant - MFM 0 - 5
02-12-2016 00:00 не е избран The Big Blue - Kuehne + Nagel 5 - 0

20 кръг

Начален часТеренМачРезултат
24-11-2016 00:00 не е избран Kuehne + Nagel - Woodward 5 - 0
24-11-2016 00:00 не е избран The officers - Куците Коне 0 - 5
24-11-2016 00:00 не е избран Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - B.Braun 0 - 5
24-11-2016 00:00 не е избран Виста - Карамбол 5 - 0
24-11-2016 18:00 не е избран MFM - The Big Blue 5 - 0

21 кръг

Начален часТеренМачРезултат
27-10-2016 18:00 не е избран The Big Blue - The Blue Giant 5 - 0
01-12-2016 00:00 не е избран Woodward - MFM 0 - 5
01-12-2016 00:00 не е избран Куците Коне - Карамбол 5 - 0
01-12-2016 00:00 не е избран Виста - Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) 5 - 0
01-12-2016 18:00 Palmsbet stadium B.Braun - Kuehne + Nagel 5 - 0

22 кръг

Начален часТеренМачРезултат
25-10-2016 18:00 не е избран MFM - B.Braun 7 - 2
03-11-2016 18:00 не е избран Kuehne + Nagel - Виста 3 - 9
08-12-2016 00:00 не е избран The Blue Giant - Woodward 5 - 0
08-12-2016 00:00 не е избран Lufthansa Service Center Sofia (LSCS) - Куците Коне 0 - 5
08-12-2016 00:00 не е избран Карамбол - The officers 5 - 0

класиране

отборМГТ
1.Виста20123:2455
2.MFM20123:3851
3.The Big Blue20113:4647
4.The Blue Giant2091:7034
5.Куците Коне2062:6428
6.B.Braun2078:11628
7.Kuehne + Nagel2069:9227
8.The officers 2054:7418
9.Woodward2038:10016
10.Карамбол2042:8613
11.Lufthansa Service Center Sofia (LSCS)2022:1056