., CHAMPIONSHIP - програма

1 кръг

Начален часТеренМачРезултат
04-09-2015 18:45 не е избран ORBICO BULGARIA - Ойрошпед 10 - 4
04-09-2015 18:45 не е избран E-motion Club - Виста 0 - 5
04-09-2015 18:45 не е избран Quehenberger Logistics - Ilinden United 1 - 8
04-09-2015 19:45 не е избран Massive - Billa 7 - 0
04-09-2015 19:45 не е избран ТЕМИДА - Фронтекс 2 - 8
04-09-2015 19:45 не е избран ИНТРАМА - Пени Маркет 5 - 0
04-09-2015 20:45 не е избран Skypharm - ДСК Банка 4 - 8
04-09-2015 20:45 не е избран Easy TV Net - Галакси София 6 - 5
04-09-2015 20:45 не е избран Класик Груп - Победител 6 - 2

2 кръг

Начален часТеренМачРезултат
08-09-2015 20:45 ACCEDIA STADIUM Ойрошпед - Класик Груп 1 - 10
08-09-2015 20:45 Palmsbet stadium Ilinden United - Пени Маркет 12 - 4
08-09-2015 20:45 IMPERIA ONLINE STADIUM Виста - ИНТРАМА 10 - 5
08-09-2015 21:45 ACCEDIA STADIUM Billa - ТЕМИДА 4 - 9
08-09-2015 21:45 Palmsbet stadium Галакси София - ORBICO BULGARIA 4 - 2
08-09-2015 21:45 IMPERIA ONLINE STADIUM Победител - E-motion Club 5 - 6
09-09-2015 21:00 не е избран Фронтекс - Easy TV Net 6 - 3
09-09-2015 21:45 не е избран ДСК Банка - Massive 2 - 4
09-09-2015 22:00 не е избран Quehenberger Logistics - Skypharm 0 - 6

3 кръг

Начален часТеренМачРезултат
15-09-2015 18:45 не е избран Massive - Quehenberger Logistics 8 - 2
15-09-2015 18:45 не е избран ТЕМИДА - ДСК Банка 0 - 5
15-09-2015 19:45 не е избран Easy TV Net - Billa 9 - 6
15-09-2015 20:45 не е избран Skypharm - Ilinden United 3 - 5
16-09-2015 18:30 не е избран Пени Маркет - Виста 11 - 5
16-09-2015 18:45 не е избран Класик Груп - Галакси София 4 - 1
16-09-2015 18:45 не е избран E-motion Club - Ойрошпед 10 - 2
27-11-2015 18:45 не е избран ORBICO BULGARIA - Фронтекс 5 - 0
26-02-2016 20:45 не е избран ИНТРАМА - Победител 0 - 5

4 кръг

Начален часТеренМачРезултат
29-09-2015 20:45 не е избран Ilinden United - Виста 6 - 2
29-09-2015 20:45 не е избран Победител - Пени Маркет 3 - 4
29-09-2015 20:45 не е избран Ойрошпед - ИНТРАМА 7 - 4
30-09-2015 18:45 не е избран Billa - ORBICO BULGARIA 5 - 6
30-09-2015 20:45 не е избран ДСК Банка - Easy TV Net 6 - 4
30-09-2015 21:00 не е избран Quehenberger Logistics - ТЕМИДА 1 - 7
30-09-2015 21:45 не е избран Skypharm - Massive 9 - 2
30-09-2015 22:00 не е избран Фронтекс - Класик Груп 5 - 0
02-10-2015 19:45 не е избран Галакси София - E-motion Club 10 - 0

5 кръг

Начален часТеренМачРезултат
06-10-2015 18:45 не е избран Виста - Победител 2 - 2
06-10-2015 18:45 не е избран Massive - Ilinden United 3 - 2
06-10-2015 19:45 не е избран Easy TV Net - Quehenberger Logistics 5 - 3
06-10-2015 19:45 не е избран ORBICO BULGARIA - ДСК Банка 4 - 3
06-10-2015 20:45 не е избран Класик Груп - Billa 8 - 4
07-10-2015 18:30 не е избран ИНТРАМА - Галакси София 6 - 11
07-10-2015 18:45 не е избран E-motion Club - Фронтекс 12 - 0
07-10-2015 18:45 не е избран Пени Маркет - Ойрошпед 4 - 8
07-10-2015 21:00 не е избран ТЕМИДА - Skypharm 4 - 3

6 кръг

Начален часТеренМачРезултат
13-10-2015 19:45 не е избран Skypharm - Easy TV Net 1 - 2
13-10-2015 20:45 не е избран Ilinden United - Победител 4 - 1
13-10-2015 20:45 не е избран Ойрошпед - Виста 5 - 1
13-10-2015 20:45 не е избран Галакси София - Пени Маркет 5 - 0
13-10-2015 21:45 не е избран Billa - E-motion Club 3 - 3
13-10-2015 21:45 не е избран ДСК Банка - Класик Груп 11 - 3
13-10-2015 21:45 не е избран Фронтекс - ИНТРАМА 10 - 2
14-10-2015 19:45 не е избран Quehenberger Logistics - ORBICO BULGARIA 2 - 4
16-10-2015 20:45 не е избран Massive - ТЕМИДА 9 - 0

7 кръг

Начален часТеренМачРезултат
20-10-2015 20:45 не е избран Виста - Галакси София 0 - 5
20-10-2015 21:45 не е избран ТЕМИДА - Ilinden United 1 - 6
23-10-2015 18:45 не е избран Easy TV Net - Massive 0 - 5
23-10-2015 18:45 не е избран Победител - Ойрошпед 3 - 1
23-10-2015 19:45 не е избран Класик Груп - Quehenberger Logistics 11 - 2
23-10-2015 19:45 не е избран E-motion Club - ДСК Банка 2 - 15
23-10-2015 20:45 не е избран ИНТРАМА - Billa 0 - 5
23-10-2015 20:45 не е избран Пени Маркет - Фронтекс 0 - 5
26-02-2016 19:45 не е избран ORBICO BULGARIA - Skypharm *7 - 7

8 кръг

Начален часТеренМачРезултат
27-10-2015 18:45 не е избран ДСК Банка - ИНТРАМА 13 - 4
27-10-2015 19:45 не е избран Галакси София - Победител 6 - 3
27-10-2015 19:45 не е избран Фронтекс - Виста 13 - 3
27-10-2015 20:45 не е избран Skypharm - Класик Груп 4 - 7
27-10-2015 20:45 не е избран Billa - Пени Маркет 5 - 0
27-10-2015 21:45 не е избран Quehenberger Logistics - E-motion Club 4 - 9
27-10-2015 21:45 не е избран Massive - ORBICO BULGARIA 6 - 0
27-10-2015 21:45 не е избран ТЕМИДА - Easy TV Net 6 - 4
21-11-2015 20:45 не е избран Ilinden United - Ойрошпед 5 - 0

9 кръг

Начален часТеренМачРезултат
03-11-2015 18:45 не е избран Easy TV Net - Ilinden United 2 - 4
03-11-2015 18:45 не е избран ORBICO BULGARIA - ТЕМИДА 0 - 5
03-11-2015 19:45 не е избран E-motion Club - Skypharm 8 - 7
03-11-2015 19:45 не е избран ИНТРАМА - Quehenberger Logistics 4 - 7
03-11-2015 20:45 не е избран Класик Груп - Massive 4 - 3
04-11-2015 18:45 не е избран Виста - Billa 3 - 4
04-11-2015 18:45 не е избран Пени Маркет - ДСК Банка 0 - 5
04-11-2015 19:45 не е избран Победител - Фронтекс 9 - 6
04-11-2015 21:00 не е избран Ойрошпед - Галакси София 3 - 9

10 кръг

Начален часТеренМачРезултат
10-11-2015 19:45 не е избран Massive - E-motion Club 6 - 3
10-11-2015 20:45 не е избран Ilinden United - Галакси София 1 - 3
10-11-2015 20:45 не е избран Billa - Победител 2 - 2*
10-11-2015 20:45 не е избран Фронтекс - Ойрошпед 5 - 0
10-11-2015 21:45 не е избран ДСК Банка - Виста 5 - 0
10-11-2015 21:45 не е избран Skypharm - ИНТРАМА 13 - 0
11-11-2015 18:30 не е избран Quehenberger Logistics - Пени Маркет 5 - 0
11-11-2015 21:00 не е избран ТЕМИДА - Класик Груп 2 - 0
11-11-2015 22:00 не е избран Easy TV Net - ORBICO BULGARIA 4 - 4*

11 кръг

Начален часТеренМачРезултат
17-11-2015 20:45 не е избран ORBICO BULGARIA - Ilinden United 6 - 5
17-11-2015 20:45 не е избран Класик Груп - Easy TV Net 5 - 4
17-11-2015 20:45 не е избран E-motion Club - ТЕМИДА 8 - 2
17-11-2015 21:45 не е избран ИНТРАМА - Massive 0 - 13
18-11-2015 18:30 не е избран Виста - Quehenberger Logistics 6 - 4
18-11-2015 19:45 не е избран Победител - ДСК Банка 4 - 7
18-11-2015 19:45 не е избран Ойрошпед - Billa 0 - 5
18-11-2015 20:45 не е избран Пени Маркет - Skypharm 0 - 5
18-11-2015 21:00 не е избран Галакси София - Фронтекс 5 - 0

12 кръг

Начален часТеренМачРезултат
25-11-2015 18:30 не е избран ТЕМИДА - ИНТРАМА 5 - 0
25-11-2015 18:45 не е избран Massive - Пени Маркет 5 - 0
25-11-2015 19:45 не е избран Easy TV Net - E-motion Club 7 - 6
25-11-2015 21:00 не е избран ORBICO BULGARIA - Класик Груп 6 - 3
14-12-2015 18:45 не е избран Billa - Галакси София 0 - 9
14-12-2015 18:45 не е избран ДСК Банка - Ойрошпед 10 - 6
14-12-2015 18:45 не е избран Quehenberger Logistics - Победител 4 - 3
14-12-2015 18:45 не е избран Ilinden United - Фронтекс 5 - 0
14-12-2015 20:45 не е избран Skypharm - Виста 5 - 0

13 кръг

Начален часТеренМачРезултат
01-12-2015 00:00 не е избран Фронтекс - Billa 0 - 5
02-12-2015 22:00 не е избран Галакси София - ДСК Банка 2 - 5
04-12-2015 00:00 не е избран Пени Маркет - ТЕМИДА 0 - 5
04-12-2015 18:45 не е избран Класик Груп - Ilinden United 5 - 8
04-12-2015 18:45 не е избран E-motion Club - ORBICO BULGARIA *3 - 3
04-12-2015 18:45 не е избран ИНТРАМА - Easy TV Net 0 - 5
04-12-2015 20:45 не е избран Виста - Massive 0 - 5
04-12-2015 20:45 не е избран Победител - Skypharm 4 - 3
04-12-2015 20:45 не е избран Ойрошпед - Quehenberger Logistics 7 - 8

14 кръг

Начален часТеренМачРезултат
08-12-2015 18:45 не е избран Ilinden United - Billa 8 - 2
08-12-2015 18:45 не е избран ДСК Банка - Фронтекс 5 - 0
08-12-2015 19:45 не е избран Quehenberger Logistics - Галакси София 3 - 3*
08-12-2015 19:45 не е избран Massive - Победител 5 - 1
08-12-2015 19:45 не е избран ТЕМИДА - Виста 5 - 0
08-12-2015 20:45 не е избран Skypharm - Ойрошпед 4 - 3
08-12-2015 20:45 не е избран Easy TV Net - Пени Маркет 5 - 0
08-12-2015 20:45 не е избран ORBICO BULGARIA - ИНТРАМА 13 - 1
09-12-2015 21:45 не е избран Класик Груп - E-motion Club -

15 кръг

Начален часТеренМачРезултат
15-12-2015 20:45 не е избран E-motion Club - Ilinden United 2 - 5
15-12-2015 20:45 не е избран ИНТРАМА - Класик Груп 0 - 5
15-12-2015 20:45 не е избран Пени Маркет - ORBICO BULGARIA 0 - 5
15-12-2015 21:45 не е избран Виста - Easy TV Net 0 - 5
15-12-2015 21:45 не е избран Победител - ТЕМИДА 2 - 3
16-12-2015 20:45 не е избран Ойрошпед - Massive 3 - 3
16-12-2015 20:45 не е избран Галакси София - Skypharm 1 - 3
16-12-2015 21:45 не е избран Billa - ДСК Банка 1 - 10
16-12-2015 21:45 не е избран Фронтекс - Quehenberger Logistics 0 - 5

16 кръг

Начален часТеренМачРезултат
16-02-2016 00:00 не е избран Skypharm - Фронтекс 5 - 0
16-02-2016 00:00 не е избран Класик Груп - Пени Маркет 5 - 0
16-02-2016 18:45 не е избран Quehenberger Logistics - Billa *3 - 3
16-02-2016 18:45 не е избран ТЕМИДА - Ойрошпед 3 - 7
16-02-2016 18:45 не е избран E-motion Club - ИНТРАМА 0 - 5
16-02-2016 20:45 не е избран Ilinden United - ДСК Банка 2 - 1
16-02-2016 20:45 не е избран Easy TV Net - Победител 7 - 4
18-02-2016 18:45 не е избран ORBICO BULGARIA - Виста 5 - 0
18-02-2016 19:45 не е избран Massive - Галакси София *4 - 4

17 кръг

Начален часТеренМачРезултат
23-02-2016 00:00 не е избран Пени Маркет - E-motion Club 0 - 5
23-02-2016 00:00 не е избран Фронтекс - Massive 0 - 5
23-02-2016 18:45 не е избран Галакси София - ТЕМИДА 6 - 3
23-02-2016 19:45 не е избран ИНТРАМА - Ilinden United 0 - 5
23-02-2016 19:45 не е избран Виста - Класик Груп 5 - 0
23-02-2016 19:45 не е избран Ойрошпед - Easy TV Net 2 - 11
23-02-2016 19:45 не е избран Billa - Skypharm 4 - 7
23-02-2016 19:45 не е избран ДСК Банка - Quehenberger Logistics 13 - 5
23-02-2016 20:45 не е избран Победител - ORBICO BULGARIA 3 - 7

класиране

отборМГТ
1.Ilinden United1791:3642
2.ДСК Банка17124:4542
3.Massive1793:3041
4.ORBICO BULGARIA1787:5536
5.Галакси София1789:4335
6.Easy TV Net1783:6331
7.ТЕМИДА1762:6330
8.Класик Груп1676:5830
9.Skypharm1789:5528
10.E-motion Club1677:7923
11.Фронтекс1758:7121
12.Billa1758:8418
13.Quehenberger Logistics1759:9717
14.Победител1756:7314
15.Ойрошпед1759:10513
16.Виста1742:8513
17.ИНТРАМА1736:1276
18.Пени Маркет1723:936